Bliv medlem nu!

Du bliver medlem af FDF Gug ved at udfylde foluaren her under

Bliv medlem !

Medlemsskab

Medlemsskab af FDF Gug koster 790 kr. årligt, der betales i to rater.

Det er muligt at søge friplads - find ansøgningsskemaet ved kredsledelsen.

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i eventyrsport som FDF Samarbejder med.

Gå til butikken