I FDF F 10 Solbjerg er det vores ambition at give børn og unge et ståsted at møde verden fra gennem relationer, tro, leg og samfundsengagement. Et ståsted, hvor vi ruster nye generationer til at møde livets udfordringer, finde fællesskaber og tage ansvar for den verden, de er en del af. De fire pinde i ambitionen formulerer tilsammen FDF F 10 Solbjerg særlige ståsted.

  • Gennem en legende tilgang til samvær, vil vi bibringe børn og unge relationer og samfundsengagement

  • Frederiksbergs og københavns førende børne og ungdoms mødested inden for friluftsliv

  • Være den bedste kreds at være leder i

  • Engagere os i lokalsamfundet med kirken som omdrejningspunkt

  • Afholde udeture på årligt plan, i et tilpasset niveau

  • Ikke være bange for input fra andre grupper indenfor friluftsliv

Relationer

FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.

Tro

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

Leg

I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.

Samfundsengagement

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.