Medlemsskab

Medlemsskab af FDF Buddinge koster 600 kr. årligt, der betales i fire rater.

Det er muligt at søge friplads - kontakt kredsledelsen.

Indmeld dig her