Samværsreglerne her er lavet for at skabe en god og tryg relation mellem børn og ledere i kredsen. De er ligeledes lavet for at lederne i kredsen kan være trygge i deres arbejde, og for at skabe tryghed og sikkerhed for forældre når de sender deres børn til FDF.

Piger og drenge sover adskilt

Når kredsen er på tur eller lejr, med overnatning, sover drenge og piger hver for sig. I tilfælder med plads mangel, kan ledere sove sammen med børn af samme køn, men vi bestræber os på at lederne også sover for sig selv.

Adskilte badeforhold

I kredsen respektere vi børn og unges blufærdighed når de bader og klæder om. Derfor vil der altid være mulighed for at drenge og piger kan bade og klæde om adskilt. Ligeså vil ledere aldrig bade eller klæde om med børn af modsatte køn, og vil kun bade eller klæde om med børn af samme køn, hvis der er mere end én leder tilstede.

Sobert sprog

I kredsen holder vi en ordentlig tone når vi taler med hinanden, derfor tolerer vi ikke nogle negative tilråb eller kommentarer om udseende eller beklædning. I kredsen er det lederne der er rollemodellerne for børnene, og vil derfor bruge et sobert sprog der ikke vil virke nedladende. krænkende eller stødende.

Ledere af begge køn

Når kredsen tager afsted på ture eller lejr, bestræber vi os på at der altid vil være ledere af begge køn representeret. Ligeså sørger vi for at nye ledere i kredsen aldrig vil stå med ene ansvaret for en flok børn fra kredsen.

Børneattester

Alle medlemmer af kredsen over 15 år skal underskrive en børneattest hvert tredje år. Børneattesten bliver brugt til at tjekke for domme i Det Centrale Kriminalregister

Alkohol

Lederne må ike indtage alkohol når de deltager på et af kredsens arangementer hvor der er børn til stede. Dette gælder både de ugentlige møder, og på ture og lejre med overnatning.

Rygning

Rygning er kun tilladt på anviste områder, og rygning vil aldrig foregå i nærheden af børnene.

Sociale medier

På sociale medier er lederne rollemodeller. Dette er også gældende ved kontakt på forskellige elektroniske platforme (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram)