Nu nærmer tiden sig vores sæsonafslutning. Vi vil gerne sige mange tak for alt den hjælp vi har fået det sidste halve år. Uden den, havde det ikke kunnet lade sig gøre at afholde vores ugentlige møder eller lejrer.
I denne mail følger lidt forskellige information frem til vi starter op igen efter sommerferien.

Skt. Hans 23. juni 2018
Traditionen tro afholder vi Skt. Hans ved Knudepunktet. Vi er klar over at det er samme dag som der er Owen luft, men vi satser på at der er nogle tilbage i byen der har lyst til at komme ned og have en hyggelig aften. Der kommer plakater op i byen i løbet af ugen, men programmet er som følgende:
Kl. 19:30 Salg af tombola, vafler mm
Kl. 20:15 Optog til Sognelunden
Kl. 20:30 Bål på stadion
Kl. 20:45 Båltale - Marie Ginnerup Vestergaard, Agerbæks tidligere præst
Skulle afbrændingsforbuddet endnu ikke være ophævet, holder vi aftenen uden ild. Den bliver ikke aflyst.
I forbindelse med tombolaen skal vi have samlet sponsorgaver ind fra byens erhvervsdrivende. Til dette vil vi meget gerne have et par forældre til at hjælpe. De erhvervsdrivende er blevet varslet på mail at vi kommer og samler ind. De plejer at være meget venlige og glade givere. De indsamlede gave skal være på Knudepunktet senest den 21. juni kl. 19:00
Hvis du kan hjælpe os med denne post så skriv en mail til info@fdfagerbaek.dk senest den 17. juni. Hvis du melder dig til denne opgave, vil du modtage oplysninger om hvilke butikker du skal besøge.

OK – kampagne til Show and Shopping
FDF Agerbæk har en kampagne aftale med OK. Det betyder at for hver liter benzin der bliver tanket og betalt med et OK kort, der er linket op på FDF Agerbæk får vi 6 øre. Det giver i snit 10.000 kr. om året i sponsor penge.
I denne sponsoraftale ligger det at vi skal stå i byen 2 gange om året sammen med en OK kampagne person. Det vi skal gøre her er, at spørge folk om de vil deltage i en konkurrence, ikke noget med at vi skal ”sælge” OK kort – det sørger OK kampagne personen for.
Den 17. August er der Show and Shoping. Til dette arrangement kommer der OK-kampagne, hvor vi skal stille med ca. 4 personer der kan være dernede 1 time ad gangen. Det starter kl. 17 og slutter kl. ca. 22.
Hvis du kan hjælpe os med denne post så skriv en mail til info@fdfagerbaek.dk senest den 10. august.

Sæsonstart
Når sommeren engang er ovre, så planlægger vi at starte op igen i uge 36. Det skal der nok komme mere omkring, men nu er i adviseret og kan sætte kryds i kalenderen.

Vi ønsker jeg alle en dejlig sommer og mange tak for lån af jeres børn.
Hilsen
Lederne FDF Agerbæk