Til FDF med hele familien
I foråret 2017 startede vi Familie FDF op. Når vi mødes til Familie FDF synger vi, leger, hygger og spiser sammen. Hver gang er der en fast aktivitet – det kan være vi tager på et sjovt løb, laver forskellige kreative ting, laver bål eller noget helt andet. Møderne afsluttes med at vi spiser sammen.

Målgruppe
Børn og deres forældre, som sammen har lyst til at opleve en masse sjove FDF aktiviteter. Aktiviteterne er mest målrettet børn i børnehavealderen og 0. kl. men yngre og ældre søskende er også meget velkomne til at være med.

Pris
En familie betaler kr. 200,- pr. ½ år for at være med i Familie FDF.
Aftensmad koster kr. 20,- pr. person. Betales ved FDF-møderne. Gratis for børn under 3 år.

Sted
De fleste gange mødes vi på Knudepunktet, Fåborgvej 88. Men vi kan opholde os både i skoven, på stadion og rundt i byen.

FDF formål og forkyndelse
I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet.

Mødeplan
Vi mødes hver den sidste torsdag i måneden kl. 17.00-18:30 på Knudepunktet. Se hvornår næste gang er på aktivitetssiden, her vil også stå hvad vi planlægger at lave.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Susanne Harder Lorenzen på mobil 40964663 eller mail kredsledelse@fdfagerbaek.dk

Har dette vakt jeres interesse, så giv tilkende på mail eller mobil at vi skal holde jer opdateret på næste møde. Eller følg os på Facebook, hvor alle møderne også slåes op.