Medlemsskab

Medlemsskab af FDF Aars koster i 2023-2024 800 kr. med årlig opkrævning i september. Ved indmeldelse i anden periode opkræves halveret kontingent

Fritidspas

Det er muligt at søge fritidspas hvis økonomien ikke slår til. Der kan ansøges ved at kontakte kredsledelsen på: kredsledelse@fdfaars.dk

Læs mere om her:
Vesthimmerlands kommune fritidspas

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i Eventyrsport.dk
Du kan også købe en brugt via FDF Aars Facebook grupper.

Ugentlige møder

TIRSDAG
18:00 - 19:30

Puslinge & Tumlinge
0., 1. & 2. klasse

Pilte
3. & 4. klasse

TORSDAG

19:00 til 21:00

Væbner
5. & 6. klasse

Seniorvæbner
7. & 8. klasse

Senior
9. klasse & op