Kreds

Orkesterprøve

6. oktober 2021 kl. 19:00 - kl 21:30
Sankt Johannes kirke sognegård