Se mere under kredsens økonomi.

Kontingent

Kontingentet udgør i øjeblikket (2021) DKK 695 for en hel sæson (august til juli).

Ved indmeldelse efter 1. februar opkræves DKK 450 for den resterende sæson.

Hos FDF Vester Hassing skal kontingent betales senest efter 3. mødeaften. Betaling sker online her.

Udover det kontingentet dækker, tager vi også på weekendture og sommerlejre, som betales særskilt.

Er man en sæson på efterskole, og ikke kan deltage på de ugentlige møder, men stadig vil på weekendture og lejre, kurser m.v. er kontingentet DKK 75.