Medlemsskab

Medlemsskab af FDF Vestbjerg koster 600 kr. årligt, der betales i to rater. Indmeldelsesblanket uddeles i FDF-klassen.

Det er muligt at søge friplads - Kontakt kredsledelsen for at høre nærmere.

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i vores butik.

Gå til butikken