Kommende aktiviteter i kredsen

Lørdag den 4. maj:
Giv en hånd-dag i kredsen. Vi håber på at se en masse forældre, der kan hjælpe med at få hus og grund til at tage sig indbydende ud til børnenes aktiviteter. Vi mødes om formiddagen. Der vil blive serveret en frokost.
Tag gerne børnene med. Mere information følger senere.

Fredag den 28. juni - mandag 1. juli
Sommerlejr - i og ved kredshuset

Velkommen til 2024-sæsonen. Vi glæder os så meget til alle de oplevelser og udfordringer, der venter i 2024. Det bliver rigtig sjovt. Der skal leges, mødes udendørsudfordringer og skabes nye venskaber. Mødetiderne for alle grupper er torsdag, og de specifikke mødetider fremgår af forsiden.

Nye FDF-ere er meget velkomne, men forældre bedes kontakte lederne (se kontaktoplysninger på lederne ved de enkelte klasser) inden, da alle klasser ikke har plads til nye medlemmer.

Nye ledere - også uden masser af erfaring - vil derfor blive budt særdeles velkomne. Der er mange rutinerede ledere at læne sig op af i kredsens dagligdag, som gerne deler ud af deres erfaringer.