Det er bestyrelsen, der lægger de store linjer for kredsen.

Bestyrelsen sørger for at økonomien hænger sammen og er også ansvarlig for vores sommerafslutning med generalforsamling.

Der er bestyrelsesmøder ca. 4 gange årligt.

Bestyrelsen består af en formand, kredsleder, lederrepræsentant, kasser og forældre