Indkaldelse til årsmøde i FDF Tjørring

Hermed indkaldes til årsmøde i FDF Tjørring

Dato: 4. oktober 2021, kl. 17.30 - ca. 19.30

Sted: Kredshuset, Gisselfeldvej 10

FDF Tjørring inviterer til årsmøde, hvor der efter en kort velkomst vil være fællesspisning, som kredsen er vært for. Der vil være mulighed for at købe øl og sodavand til rimelige priser. Ca. kl. 18.30 vil vi afholde årsmøde for kredsen.

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv og hvor kredsen vælger sin bestyrelse.

Under årsmødet vil der være aktiviteter for børnene.

Tilmelding

Tilmelding foretages på mail sebastianlundhansen@fdf.dk, via SMS til 2984 0041 eller ved at udfylde formularen igennem QR-koden, senest tirsdag d. 28. september 2021.

Af hensyn til madbestilling, skal det fremgå af tilmeldingen hvor mange børn og voksne der deltager og selvfølgelig navn på FDFeren.

Dagsorden for årsmødet

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering fra klasserne
  • Præsentation af FDF Tjørrings nye jakker
  • Ny kredshjemmeside
 3. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Støtteforeningen orienterer
 6. Kredsbestyrelsen orienterer
 7. Valg til kredsbestyrelsen og suppleanter
 8. Valg til støtteforeningen
 9. Valg til kredshusbestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen - medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Se også FDFs vedtægter § 8: fdf.dk/tjorring/om-fdf-tjoerring/vedtaegter/

Kredsbetyrelsen består i dag af

Navn:

Formand

Anni Jensen

På valg

Næstformand

Søren Hansen

Kasserer

Anna Grethe Andersen

Kredsleder

Lisbeth Thorgård Enninful

Kredsleder

Carsten Elkjær

Sognerepræsentant

Lisbeth Thorgård Enninful

Bestyrelsesmedlem

Tanja Berndsen

Bestyrelsesmedlem

Ulf Eschou Møller

På valg

Lederrepræsentant

Johanne Ellgaard

Seniorrepræsentant

Sebastian Lund Hansen

Formand for støtteforeningen

Jens Fjordside

Formand for kredshusbestyrelsen

Per Gade

Valgt som revisor er:

Søren Wrist

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller ønsker du at stille op, så kontakt gerne bestyrelsesformand Anni Jensen, jjjensen@dadlnet.dk, 3022 9652 for en snak om hvad det indebærer.

Vel mødt til et godt møde!

Bestyrelsen

Tilmelding

Scan QR-koden eller følg linket

Tilmelding

Hent indbydelse til årsmødet som PDF

Download som PDF