I FDF elsker vi at opleve sammen; børn, unge og voksne. Vi kan lege, grine, opleve og udfordre sammen. I FDF laver vi huler, bygger kuglebaner, laver mad over bål og leger sammen. Det er de voksne der sætter rammerne for fællesskabet, og deres ansvar at alle har det sjovt.

Klasseinddeling

Hos FDF Svendborg er man delt ind i klasser, efter alder. Nogle klasser laver ting og har møder sammen, ligesom der er nogle oplevelser, der kun er for en klasse, eller gruppe af klasser.

Aldersindelingen:

  • Numlinge (0-5 år)
  • Puslinge (5-7 år)
  • Tumlinge (7-9 år)
  • Pilte (9-11 år)
  • Væbnere (11-13 år)
  • Seniorvæbnere (13-14 år)
  • Seniorer (15-18 år)

Har man lyst til at fortsætte i FDF efter man er blevet 18-19 år, kan man deltage som leder for en klasse.