FDF Birkerød har to gange afholdt Dystedag for Sjælsøskolens to 0. klasser.

Kredsen bor lige ved siden af skolen og inviterede børn og SFO-personale til 2 timers leg og konkurrencer i kredshuset.

Inden da havde en FDF-leder kontaktet SFOens leder og tilbudt et eftermiddagsarrangement – og det takkede SFOen ja til. Herefter holdt de et møde og afstemte forventninger. FDF stod for afviklingen, og SFO sendte pædagoger med til at tage sig af de børn, der havde brug for en kendt voksen.

Da dagen var slut måtte børnene tage en folder om FDF Birkerød med hjem, og det var arrangeret, så dagen sluttede, så de fleste børn blev hentet i kredshuset og så aktiviteterne.

Efterfølgende er børnene blevet tumlinge, og FDF Birkerød har venteliste til tumlingeklassen.