Roskilde kommune havde i 2014 fokus på breddeidræt. Her ønskede man at involvere det lokale foreningsliv i at skabe breddeidræt for kommunens børn og unge i projektet "Krydsfelt".

FDF Roskilde blev inviteret med om bordet, og på to onsdage lavede fire frivillige ledere (som selv finansierede en halv fridag) to lektioner med FDF-aktiviteter for Hedegårdenes skoles 4. klasser. Samarbejdet med klassens lærer var forløbet godt inden aktiviteterne skulle afvikles, og kommunen støttede med midler til produktion af video og forplejning undervejs.

De havde taget huer med til børnene, så alle fik noget med sig hjem – og FDFerne kunne genkende ”deres” børn på den store fællesdag, som afrundede projektet. Her deltog alle skoler og foreninger til en stor idrætsdag.