Vidste du, at vi i FDF har 8 forbundssekretærer, som gerne kommer ud til jer i kredsen for at hjælpe med at sætte rammerne for et eventuelt skolearbejde?
Det kan være en brainstorm på ideer, hjælp til at formulere den første henvendelse - og måske endda deltagelse i det første møde - og sparring på et forløb, I kunne tænke jer at prøve af i skolen?
Det er ganske gratis at få forbundssekretæren ud. Du finder din lokale forbundssekretær her.