Program
17:30 Velkomst
17:45 Aktiviteter for børnene og generalforsamling for forældre
1) Valg af dirigent
2) Beretning om årets gang i FDF Silkeborg 1. kreds?
3) Kort fremlæggelse af regnskab
4) Valg til bestyrelsen. På valg er:
Forældrerepræsentant, Anna-Louise Sollann Sørensen
Menighedsrepræsentant, Helle Steensgaard
Anna-Louise accepterer genvalg. Morten Skov Mogensen stiller op til valg. Eventuel opstilling af kandidatur skal meddeles til formand for bestyrelsen, Søren Sønderbo Andersen, senest to dage før generalforsamlingen på: gemuse8@hotmail.com
5) Eventuelt

18:30 Der er tændt op i grillen (hvis der ikke er bålforbud). HUSK at medbringe madkurv, drikkevarer og spisegrej til egen familie
19:15 Fælles afslutning

Vi starter den nye FDF-sæson torsdag den 23. august med fælles opstart kl. 17.30-19.30

Eventuelle spørgsmål til din leder eller Søren på gemuse8@hotmail.com eller tlf. 42 20 26 91