Lederne har gentænkt FDF møderne, så vi kan mødes i mindre grupper, og bruge andre områder end lige kredshuset, så vi kan sprede os mest muligt. Ikke alle klasser starter samme dag, nogle starter først efter 8/6 og I får besked direkte på mail. For at det kan lade sig gøre har vi brug for hjælp fra jer forældre:

Vi vil bede jer om følgende:

  • Tjek mødested og tid for hvert møde, så alle møder op det rette sted.
  • Send en fyldt vanddunk med, man kan ikke få noget at drikke i løbet af mødet fra os.
  • Der er heller ikke mulighed for toiletbesøg, så det skal også klares hjemmefra.
  • Send gerne en lille personlig flaske håndsprit med (lederne har også).
  • Hvis I henter og bringer bedes i tilpasse tiden, så der ikke forsamles forældre ved kredshuset.
  • Send ikke syge børn afsted til FDF.
  • Meld afbud til lederen på sms, så vi ikke venter på nogen.

Vi glæder os meget til at starte FDF op igen!