Update 26/10: Der er nu kommet retningslinjer fra FDF, som indebærer at vi ikke må mødes mere end 50 på samme tid og samme matrikel, hvilket betyder at vi ikke kan holde møder alle sammen om torsdagen ved kredshuset. Lederne holder et onlinemøde i morgen, og får fundet ud af hvad vi gør, hvorefter vi giver besked til alle her og på mail.

Update 27/10: Selvom vi på papiret godt må mødes, er vi ledere også af mange forskellige årsager nødt til at overveje vores egen risiko i forhold til at mødes med større grupper af børn, og ikke mindst risikoen for at bære smitte hjem, på arbejde eller på uddannelse. For at sikre en praksis, hvor vi er sikre på at kunne afvikle møderne trygt for både børn og voksne, vil der for nogle at klasserne være behov for at bruge lidt ekstra tid på at tænke sig om og eventuelt omarrangere programmet.

Update 1/11

Pilte og seniorer holder møder som planlagt.

Puslinge/tumlinge aflyser møderne i november.

Væbnere og seniorvæbnere laver mindre tilpasninger og kan afholde møderne. Væbnerne mødes fast ved halvtaget for enden af kanoskuret, mens seniorvæbnerne mødes efter aftale.

Flere detaljer på de enkelte klassers sider

Vi vil bede jer om at være særligt opmærksomme på hvor mødestederne er, da det er essentielt i forhold til at vi kan overholde forsamlingsforbuddet. Vi bruger mundbind i kredshuset, hvilket også gælder forældre og børn over 12 år