På årsmødet berettes der om kredsens arbejde og vælges repræsentanter til bestyrelsen.
Landslejrinfo vil løfte sløret for teamet på næste års landslejr, fortælle om nogle af lejrens oplevelser og give en masse praktisk information.

Tilmelding ikke nødvendig.

NB - De seneste restriktioner betyder, at alle deltagere fra 15 år skal fremvise et gyldigt coronapas ved ankomst. Der er god plads i Silkeborg kirke, og vi søger for håndsprit flere steder.