Alle med tilknytning til FDF Sct. Jørgensbjerg har mulighed for at låne et Festtelt. Med tilknytning menes at mindst et medlem af familien er aktiv i FDF Sct. Jørgensbjerg.

Teltet er 4 m gange 8 m i grundplan og med fuld ståhøjde overalt. Det er solidt og fuldstændigt regntæt. Til gengæld er det på ingen måde noget letvægstelt, da det består af galvaniserede jernrør som stænger og kraftig teltdug.

Som tak for lån af teltet, giver man 500 kr, som ubeskåret går til støtte af arbejdet i FDF Sct. Jørgensbjerg.

Ring eller mail til Søren Horsted Berg på 40 43 72 49 / shorstedberg@gmail.com for at reserve Festteltet til dit arrangement.

Vejledning til opsætning af teltet udleveres sammen med Festteltet. Hvis man låner teltet er man naturligvis erstatningspligtig for eventuelle skader på teltet.