FDF Orkesterudvalg havde inviteret til orkester-leder-kaffe søndag den 14. oktober for at formandskabet kunne orientere sig i orkesterlandskabet, fortælle om udvalgets retning og kommende opgaver.

Vi startede med frokost som del af FDF Efterårskursus, og formandsskabet ved Anne Mette og Jan præsenterede ambitionerne og målet med samlingen til orkester-leder-kaffe. Bitten, udviklingschef, deltog også nysgerrigt i mødet.

Oplægget til dagsorden var

 • Hvem er vi
  • Udvalg
  • Orkestre
 • Vores arbejde
  • Opdeling i arbejdsgrupper
 • Hvad skal vi?
 • Nyt kursus?
 • Nyt koncertstævne?
 • Eventuelt

Der var deltagelse fra

Frederikshavn
Aalborg 8
Kibæk
Grenaa
Aarhus
Horsens
Tønder
Gladsaxe
Grindsted

Vi startede med at gennemgå hvem vi tror vi er i orkesterverden og hvem som kender hvem. Udvalget har noteret følgende orkestre:

Aalborg 8

Aarhus Musikkreds

Bjerringbro

Christianshavn

Flensborg

Frederikshavn

Grenaa

Gladsaxe

Grindsted

Ikast

Hjallerup

Hobro

Horsens

Kibæk

Nordals

Odense

Silkeborg

Thisted

Tønder

Vejle

Viborg

Engholm

I forlængelse af overflyvningen over orkestre bød hver enkel deltager ind med deres egen lille historie om hvilket orkester de startede i og hvor de ellers har været gennem årene.

Vi er flere end vi tror, vi skal tale mere sammen, vi kan hjælpe hinanden, vi kan lave fælles arrangementer og vi kan frem for alt være aktive i FDF som forbund.

Jan gennemgik kort organiseringen i orkesterudvalget, der er opdelt i opgaver, som er forankret i formandsskabet med tilhørende ledere. Orkesterudvalget arbejder med

Landsorkester
Landsarkiv
Efterårskursus
Uddannelse
Kommunikation
Koncertstævne
Kredsudvikling
Sydslesvig

Vi spurgte hvad udvalget kan gøre for orkestrene, og følgende blev drøftet.
Nye ideer til at få elever?

Ideer til fastholdelse?

Vi kan tilbyde sammenspil

Rekruttering og fastholdelse følges sammen (Kibæk) / vi finder de som har andre behov, vi deltager i FDF arrangementer, deltage på deltid

Vidensdele, nedbryde de fem centrale elementer i elevarbejdet

Vi skal videregive oplysninger om medlemmer der flytter - brug tip@fdf.dk

Man kan ikke spille hos os hvis man spiller sport (Horsens Musikkreds)

Vi konkluderede at der er forskellige perspektiver på blandt andet rekruttering og fastholdelse.
Frøns nævner instruktøruddannelse som en drivkraft for både rekruttering og fastholdelse.

I forbindelse med kaffepause brød vi op og satte os udenfor i det strålende solskin. Efter kaffe og kage, blev vi delt i hold af to personer, som derefter gik to runder for at drøfte Efterårskursus og Koncertstævne.
Vi lavede opsamling på begge emner, og der kom en række ideer.

I forbindelse med FDF Efterårskursus drøftede vi niveau, ambitioner, forventninger og en umiddelbar konklusion handler om kommunikation.

I forbindelse med koncertstævnet drøftede vi muligheder for at udvide arrangementet med andre aktiviteter, vi drøftede udeladelse af konkurrenceelementet og endelig mulighederne for at tage opgaven som værtskreds.

Orkesterudvalget har klart indtryk af gode drøftelser, vidensdeling og et dejligt bekræftende behov for at vi vil hinanden i orkesterverdenen.

Et oplæg er at gentage orkester-leder-kaffen næste år på FDF Efterårskursus 2019.

Orkesterudvalget vil fokusere indsatsen på at udbrede den gode historie, vidensdele og fastholde de gode arrangementer på tværs.