Orkesterudvalget har lavet overlevering mellem Peter og Jan, og her er så første nyhed fra det 'nye' udvalg.

Orkesterlederkonferencen
Indbydelsen til den fælles orkesterlederkonference den 5. april 2014 i Vejle er sendt ud . Orkesterudvalget arrangerer frokost i Vejle og rejseudligning. Prisen er derfor sat til 450 kr. som vi desværre ikke fik meldt ud sammen med indbydelsen. Husk at melde Jer til på mail til Peter (peter@praestholm.dk) eller Jan (jan@skogoy.dk).

Landsorkester
Orkesterudvalget kan med glæde viderebringe invitation til weekendsamling for FDF Landsorkester den 23. til 25. april i Tønder. Vi arbejder på at skaffe Jacob Larsen fra Norge som dirigent.

Styregruppen for landsorkesteret har skitsere retningslinier, hvor Landsorkesteret sigter på at have almindelig brass band besætning med mulighed for at dubblere stemmegrupperne. Der skal være en fleksibel tilgang til niveauet og målet er 'largo plus'. Landsorkesteret samles forskellige steder i landet fra fredag aften til søndag eftermiddag, og ønsker hjælp fra værtskredse.

Til at lede landsorkesteret har gruppen i Thisted valgt en styregruppe, der består af Marie Snedker, Kevin Munch Jørgensen, Rune Skalshøi Christensen og Nicolaj Elgaard Nielsen Nielsen.

Aldersgrænsen er 13 år og der kan bruges vejledende 'optagelsesprøver' hvis besætningen udfordres og for at støtte den enkelte i at spille den rigtige stemme.

Landsorkesteret og styregruppen bliver støttet af orkesterudvalget. Familien Snedker og Anders Slotved har meldt sig til at hjælpe med mad. Styregruppen støttet af orkesterudvalget er gået i gang med at finde musik, dirigenter og arrangementer til landsorkesteret. Orkesterudvalget arbejder på at lave weekendsamlingerne som kursus i landsforbundet.

Der udsendes egentlig indbydelse snart, når de sidste ting vedrørende eventuelt kursus mv. er faldet på plads.

Sydslesvig
Endelig skal lyde en opfordring til at kontakte Marianne (mso@fdf.dk) hvis I stadig overvejer at deltage i De Danske Årsmøder i Sydslesvig.