Fra udviklingschef i FDF er følgende nyhed modtaget: Kære alle. Så kan jeg med glæde fortælle jer, atvi har fåetny formand for orkesterudvalget. Deter Jan Olav Skogøy, der er med i Århus Musikkreds og som har fungeret som næstformand i orkesterudvalget. Det har været et ønske fra Peter Præstholm, attræde tilbage som formand og kursusleder for orkesterkurset for at kunne yde den rigtige indsats for orkesterarbejdet. Han er derfor fuldt ud med på holdet til stadigvæk bådeat lave et godt udvalgsarbejde og sørge for, at der bliver et godt kursus i uge 42 i Vejle. Den nye kursusleder for orkesterkurset er Heidi Bak – også medlem af Århus Musikkreds. Heidi har lige har sagt ja til at overtage arbejdet fra Peter.Deterskøntat opleve, at når der skal være justeringer i ansvaret for opgaver i forbundet, så står der folk klar til at tage over. En stor tak til Peter for hans store arbejde ind til videre og velkommen til bådeJan og Heidi. Musikken spiller godt i FDF.Mange hilsner Bitten Peter Præstholm skriver: "Det har været et ønske fra mig, attræde tilbage som formand og kursusleder for orkesterkurset foratkunne yde den rigtige indsats for orkesterarbejdet, samt at kunne yde en lidt større indsats i mit lokale kredsarbejde. Jeg er stadigvæk med på holdet til bådeat lave et godt udvalgsarbejde og sørge for, at der bliver et godt kursus i uge 42 i Vejle."