FDF orkesterudvalg arrangerer i samarbejde med en værtskreds FDF koncertstævne hvert andet år. Næste gang bliver i 2020.

Orkesterstævnet opstod på initiativ af og i samarbejde mellem FDF Århus Musikkreds v/ Uffe Sloth Storgaard og Orkesterudvalget v/ Carl Viggo Jespersen. Derefter overgik arrangementet til Orkesterudvalget, som gentog begivenheden allerede efter ét år for at løbe en tradition i gang. Herefter har det fundet sted hvert andet år med skiftende værter, men altid i samarbejde med og på initiativ af Orkesterudvalget.

1. Formålet med koncertstævnet er at øge interessen for og styrke orkestermusikken i FDF ved at give orkestrenes medlemmer mulighed for at mødes og opleve hinandens musik.

  1. Koncertstævnet er for alle FDF-orkestre uanset størrelse, niveau og besætning.
  2. Koncertstævnet er først og fremmest et stævne, hvor vi mødes og viser, hvad vi kan. Det enkelte orkester skal på forhånd vælge, om de vil stille op i point-konkurrencen eller ej.
  3. Det skal tilstræbes, at det enkelte orkesters program foruden at henvende sig til et bredt publikum, samtidig appellerer til den enkelte musiker og svarer til orkesterets niveau og størrelse. Desuden skal der lægges vægt på orkesterets evne til at holde publikum fanget med sin udstråling og optræden.
  4. Hvert orkester har scenen til rådighed i max. 30 minutter inklusive opstilling og oprydning.
  5. Spillerækkefølgen fastlægges af Orkesterudvalget. Den offentliggøres 2 uger inden stævnet. Eventuelle rokeringer aftales via Orkesterudvalget.
  6. Alle deltagende orkestre får en skriftlig udtalelse med hjem fra bedømmerne.
  7. Der uddeles priser i to kategorier:

Publikumspris: Tilhørere, inklusive deltagerne, stemmer og giver prisen til det, af de deltagende orkestre, de synes, har været mest underholdende og værd at høre på. Til publikumsprisen hører Orkesterudvalgets vandrepokal.

Point-konkurrence: Der bedømmes med mulighed for tildeling af op til 100 point. Der uddeles diplom til alle deltagende orkestre.

Bedømmelsen i pointkonkurrencen har hovedvægt på orkestrets musikalske udstråling – en såkaldt X-Faktor værdi.

Bedømmerne skal i point-konkurrencen fokusere på intonation, dynamik/balance, frasering, rytmik og sammenspil samt den musikalske helhed og nytænkning.

Bedømmerne skal fokusere på programsammensætning, herunder programmets spændingskurve, programmets publikumsvenlighed, dets ide/tema og orkestrets sceneoptræden, herunder orkesterets udstråling, publikumskontakt, sjusket/tjekket ageren m.m.

Det tilstræbes, at der er udtalelser om hvert enkelt nummer.