Vi er gode ved hinanden

1. Som leder er man en rollemodel for børn og unge i FDF og skal kunne stå inde for sine handlinger, i det fysiske møde med andre og på nettet.

2. Vi taler til og behandler hinanden med respekt.

3. Vi respekterer børnenes behov for kontakt, men også deres grænser.

Vi passer på hinanden

4. Ved lederfordeling tilstræbes det, at der er ledere af begge køn på alle klasser.

5. På lejre tilstræbes det, at der deltager ledere af begge køn.

6. Som udgangspunkt sover drenge for sig og piger for sig.

Alkohol

7. Vi drikker ikke alkohol med børn og unge under FDF arbejdet. Unge under 18 kan efter aftale med forældre deltage i lederarrangementer med alkohol.

Lederne

8. Alle ledere er forpligtede til at gribe ind, hvis de mener en leder overskrider kredsens retningslinjer.

9. Alle ledere er ansvarlig for at være bekendte med og efterleve kredsens retningslinjer, og relevant dansk lovgivning.

10. Der indhentes børneattester på alle medlemmer over 15 år der indgår i arbejdet med børn.

11. Emner af følsom eller personlig karakter kan tages op med kredsledelsen eller bestyrelsen i fortrolighed. Kredsledelsen/bestyrelsen handler efter gældende lovgivning om underretningspligt.

Samværsreglerne

Samværsreglerne revideres mindst en gang årligt.

Vedtaget af ledermødet d. 29. Januar 2020.