Formandens beretning

Beretning for FDF Mejdal 2019-20

Med en aflyst generalforsamling i sigte og uden en dato for en ny, er det svært at se tilbage på et normalt år. Diverse samlinger i løbet af året kan kun overskygges af de ugentlige møder i klasserne. Det er dem, der er ”kartoflerne” og lejre og andre samlinger i det store forum er ”desserten”. Stor tak til alle de ledere, der uge efter uge samler børn til en eller anden aktivitet i eller ud fra FDF.
I 2019 havde vi familieaften i Nørrehytten den 25. april, hvor vi kunne fylde lejren. Spisning af pizza og derefter opdeling mellem børn og voksne. Det er den dag, der er udgangspunktet for dette års beretning.

- Året i store træk
- Hytten
- Nørrehytten
- Julemarked
- Genbrug

Året: 30. maj til 2. juni var der sommerlejr på Vindkraften i Vind; 13. juni sæsonafslutning med spisning og oprykning, hvor 65 børn og 12 voksne deltog; 6.-14. juli var der 30 af de store, der tog på tur til Østrig. Efter sigende en god tur; Arbejdsdage i hytten 12. og 28. september, hvor mest lederne fik sat skik på indgangsportal og bålhytte; efterårslejr i Nørrehytten 25.-27. oktober; 21. november solgte vi julemærker der indbragte 7.200 kr.; 30. november julemarked; 11. marts lukker statsministeren for møder.
Hytten: I 2019 fik vi sat nye vinduer og yderdøre i FDF-hytten. De gamle var i dårlig stand, så nu kan vi klare mange år igen. Kommunen betalte heldigvis halvdelen af udgiften, men det er en væsentlig årsag til vores underskud, nemlig 50.000 kr. af de 61.000 kr.
I efterhånden nogle år har der hver onsdag været nogle dagplejemødre, der mødtes foran hytten. Det fik vi udvidet betydeligt, da BUM lejede sig ind i hallen med førskolegruppen i midten af april, fordi de ikke kunne være i Bjørnegrotten med de pladskrav, der kom i anledning af Coronaudbruddet. De næste mange dage benyttede de vores udeområde – og vist også noget af huset. Fra fredag den 1. maj overtog skolen ansvaret for førskolegruppen, men børnene skulle stadig være i hallen. Derefter fik Kometen lov til at benytte FDF-hytten i dagtimerne til en gruppe vuggestuebørn. Pladskravet var på det tidspunkt så stort, at vi måtte hjælpe til, men det var også svært at forudse, hvor længe det ville vare. Så længe vi ikke selv måtte lave indendørs aktiviteter, generede de da i hvert fald ikke os, og så var det i øvrigt fint at få det meste af underetagen holdt rent!
Nørrehytten: Ud over at holde efterårslejr i Nørrehytten, så har vi også så meget andel i den, at den lige skal nævnes her. Hardernes Y´s Mens Club passer hytten, og i regnskabet for hytten ses det, at selv med en ret voldsom udgift til istandsættelse er der kun et mindre underskud på 7.700 kr. Det er nu en vældig fin lejr, som vi nyder at holde efterårslejr i.

Julemarked: Igen i 2019 lykkedes det os at stable et julemarked på benene med hjælp fra mange gode venner. Der er et hold af voksne, som flere måneder i forvejen forbereder dagen, så vi kan få en både hyggelig og indbringende dag. I 2019 gav julemarkedet over 33.000 kr. inklusiv de 7.200 kr. fra salg af julemærker. Tak til de mange hjælpere.

Genbrug: Også i 2019 fik vi en god indtægt fra genbrugsarbejdet. Heller ikke her kommer pengene af sig selv, men for en overkommelig indsats på Genbrugspladsen og i Loppehallen nogle gange i løbet af året har vi modtaget 35.000 kr. Vi takker Hardernes Y´s Mens Club, samt de mange, der lægger bil og arbejdskraft til.

Opgørelse foråret 2020:
Tumlinge: 23 børn;
Ledere: Anne Marie Søndergaard, Mette Jørgensen, Irene og Michael Lindegaard, Poul Linde, Henrik Buskov, Marianne Kallesøe

Pilte: 20 børn;
Ledere: Kaj Lisbjerg Jensen, Martin Moeskjær Møller, Henriette Kvisgaard

Væbnere: 9 børn;
Leder: Carl Emil Jørgensen

Seniorvæbnere: 15 børn
Ledere: Niels Bohsen, Bo Schmidt, Axel Vig

Seniorer: 6 børn
Ledere: Helene N. Schjøtz

I alt har vi tilmeldt 73 børn under 18 år.

Stor tak til alle lederne.
Pbv. Lars Medom Madsen, 30. april/18. august 2020