Historien

Langå FDF blev startet i august 1945.
Kredsens første formand var købmand Jensen og første kredsleder var værkfører A. Holst Jørgensen. Kredsen startede med 40 drenge og inden årets udgang var den vokset til 55.

Langå FPF blev startet i april 1958.
intitiativtageren hertil var daværende kredsleder hos FDF Knud Greve, provst Langer og Hilbert Overgaard. Første kredsleder blev Inge Boserup, og kredsens første formand var Kathrine Friis.

Selv om FDF og FPF havde et tæt samarbejde, havde kredsene hver sin bestyrelse og kredsleder indtil man i 1986 slog de 2 kredse sammen med fælles bestyrelse og kredsledelse.

Både FDF og FPF har gennnem årene ført en noget omflakkende tilværelse med hensyn til lokaler. Bl.a. i havehuse, missionshusets kælder, klasselokaler på kommunenskolen og ikke mindst private hjem. I 1972 købte menighedsrådet den gamle forskole, hvor FDF og FPF herefter havde til huse.

I foråret 1984 fik FDF og FPF tilladelse af Langå kommune til at indrette mødelokaler i de nedlagte landbrugsbygninger på Egelundgård. Kommunen satte håndværkere på til en del af arbejdet, men størsteparten blev udført af frivillige forældre og ledere. Mødelokalerne på Egelundgård blev taget i brug i oktober 1984.

Udover de ugentlige møder på Egelundgård, hvor vi leger, oplever naturen, laver bål og tillære os en masse sjove og brugbare færdigheder, Har vi hvert år en uges sommerlejr for hele kredsen.

FDF Langå fylder i 2020 75år, og har cirka 85 medlemmer.