Anne Kathrine Østerby Muldbjerg

Forbundssekretæren

Anne Kathrine Østerby Muldbjerg

Telefon: 41 73 11 83

Mail: landsdel3@fdf.dk

FDF har en forbundssekretær, som arbejder med og for kredsene i FDF Landsdel 3. En forbundssekretær hjælper med at løse udfordringer, samler gode erfaringer og sætter udvikling i gang.

Som kreds møder du forbundssekretæren på netværksmøder, på lederskole og andre arrangementer i landsdelen. Derudover kan I altid få besøg i kredsen. Vi fastlægger altid et tema for besøget sammen, men nogle eksempler kunne være:

  • Hvad er FDF’s ambition og hvordan bliver den til virkelighed i kredsen
  • Lederrekruttering og lederfællesskab
  • Fastholdelse af medlemmer
  • Kredsledelsesskift – roller og opgaver i kredsen
  • Samarbejde mellem bestyrelse og lederflokken

Anne Kathrine Østerby Muldbjerg forbundssekretær i FDF Landsdel 3

Har base i kontorfællesskab i Aarhus med andre forbundssekretærer og udviklingschefen.

Kørselsudgifter med videre afholdes via landsforbundet, så at få en forbundssekretær ud er gratis for kredsene.

Sidder med til landsdelsledelsesmøder i landsdelen og er i samarbejdsaftalen mellem landsdelsledelserne og forbundet forpligtet til at besøge mindst ét netværksmøde om året per netværk. Derudover er det også en opgave for forbundssekretæren at sidde med til HB-møder, hvor forbundssekretæren har en 'embedsmandsfunktion' og blandt andet i samarbejde med landsdelens HB-kandidat skal sørge for at HB er informeret om, hvordan det står til i landsdelen så HBs beslutninger bliver taget på det bedst muligt oplyste grundlag.