Opsummering af møde den 26. november 2020

  • Vi evaluerede og opsummerede på beslutninger truffet på landsmødet - herunder indledende drøftelser om, hvor vi mener landsdelen kan byde ind i forhold til vedtagne beslutninger.
  • Vi besluttede at afholde det kommende landsdelsmøde (8 februar) online, for at have sikkerhed om afvikling allerede nu, og fordelte arbejdsopgaver i relation hertil.
  • Vi debatterede de punkter til dagsordenen vi gerne vil have med på kommende landsdelsmøde.