Opsummering af møde den 21. september 2020

  • Vi vedtog en ny forretningsorden for landsdelsledelsen (forsimplet). Den vedtagne forretningsorden findes her.
  • Vi lavede intern forventningsafstemning inden vi mødes med udlandsturudvalget på næste møde
  • Vi drøftede dagsorden for møde med alle udvalg 8. oktober