På mødet fik den 23. april i Viborg fik vi nogle gode drøftelser:

Vi fik kort drøftet, hvilke udfordringer vi lige nu ser i udvalg og netværk og hvor vi kan byde ind.🧐
Vi startede på en indledende drøftelse af, hvad vi kan gøre under de udviklingsmål for landsdelen der blev vedtaget på landsdelsmødet i januar. Det skal vi gå nærmere ned i på næste møde🙋‍♂️💁‍♀️
Vi lavede et udkast til samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen, så det er klart til vores møde herom med udviklingschefen/HB i slutningen af maj💭🤝
Og så har vi planlagt vores interne ryste-sammen arrangement i landsdelsledelsen, hvor vi i Landsdel 2s ånd, selvfølgelig mødes til masser af brætspil 🎲

Næste landsdelsledelsesmøde er den 14. maj.