Landsdelsledelsen vil prøve noget nyt 😎

Fremover vil vi efter hvert landsdelsledelsesmøde skrive en kort nyhed om nogle af de punkter vi har snakket om på mødet 🔍💁‍♀💁‍♂
Nyheden bliver lagt på hjemmesiden og kommer måske med i nyhedsbrevet

Vi håber, at I vil følge interesseret med i hvad vi som landsdelsledelse blandt andet bruger vores møder på 👏

✔Vi startede som altid med en andagt. Og her skulle vi selvfølgelig synge den nye sang om hvad vi gerne vil være, som I kan se i videoen🐑 😂
✔Vi fik færdiggjort vores forretningsorden og klar til at blive offentliggjort på landsdelens hjemmeside. 📑
✔På mødet havde vi desuden indledende drøftelser omkring mulige punkter til samarbejdsaftalen med hovedbestyrelsen. Vores oplæg til samarbejdsaftale færdiggøres på mødet i april og drøftes/forhandles endeligt på plads med hovedbestyrelsen i maj måned.💭🤝
✔Og så har vi selvfølgelig brugt tiden til at glæde os til vores fællesmøde med hovedbestyrelsen denne weekenden, hvor vi blandt andet skal snakke om landsforbundets udviklingsmål 🔜

Er der noget I gerne vil have vi vender med Hovedbestyrelsen i weekenden, så sig endelig til :-)