Landsdelsledelsen holdte mandag aften deres første møde efter sommerferien.
Mødet blev holdt på FDF museet i Randers, hvor der også var tid til at kigge lidt på museet
for dem der havde deres første besøg.
Der blev arbejdet videre med handlingsplanens punkter og lavet en plan for gennemførsel
af valget af ungdomsrepræsentanter, valget finder sted i forbindelse med Aktivlejr på
Sletten
Der fundet tid til at ”putte” et møde ind nu FDF har fået ny udviklingschef, så vi kan få en
snak med Anna om det fremtidige samarbejde.