På mødet den 20. september drøftede vi del-udviklingsmålet der hedder "aktiviteter for ledere for sjov", hvor vi snakkede om hvad vi mener der er succeskriteriet for at være "i mål" med udviklingsmålet og brainstormet på hvordan vi kan komme derhen.

Derudover var det sidste møde for vores afgående ungdomsrepræsentanter og vi evaluerede derfor også hvordan det har været at være ungdomsrepræsentanter i landsdel 2 de sidste 2 år, og hvad vi i landsdelsledelsen kan gøre bedre for de næste.