Mandag den 8. Februar 2021 blev der afholdt online landsdelsmøde i Landsdel 2.

Pga. omstændighederne med Covid-19 var dette års landsdelsmøde indkaldt som online møde over Google Meet.

Der var 35 tilmeldte hvor af 29 var stemmeberettigede.

Mødet forløb stille og roligt. Det tekniske drillede ikke mere end forventet og både afstemninger og debat forgik uden de store udfordringer.

Selv om det var online deltog landsdelens kredse med god debat, kommentarere og der kom endda nogle ændringsforsalg. Tak for det, det er berigende for landsdelens arbejde at kredsene er aktive og deltagende.

Efter landsdelsmødet består den nye Landsdelsledelse af:

Ejner Bank Andreasen FDF Overlund, FDF Sejlcenter Viborg og FDF Stoholm (Indsupleret sommer 2020 Valgt 2021)
Kenneth Lindqvist Christensen FDF Egeris (Valgt 2020)
Søren Carøe FDF Randers 2 (Valgt 2020)
Mette Saxling FDF Landskredsen (Valgt 2020)

Du kan finde kontakt oplysninger HER

Den nye landsdelsledelse vil i den nærmeste fremtid samles og lægge en plan for det 5. medlem og konstituere sig.