Lederuddannelse skal være overskuelig og interessant

Derfor har landsdelen i samarbejde med FDF Aalborg 8 Nr. Tranders udviklet LUA, der er en kursusaften. LUA holdes på skiftende hverdagsaftener, og her kan ledere og bestyrelsesmedlemmer mødes for at lære nyt.

På hvert LUA tilbydes der ca. 4 forskellige moduler, og vi prøver at variere og nytænke udbuddet fra gang til gang. LUA afvikles i tidsrummet 18.00 - 21.30. Vi begynder med aftensmad, og derefter afholdes der kursusmoduler med indlagt kaffepausen og fælles afslutning med andagt.

På 2,5 time får du masser af ny inspiration til FDF-arbejdet i kredsen, samtidig med at der er plads til hygge og sparring med andre deltagere.

Du finder indbydelsen til det den næste LUA til højre herfor.

Vi vil altid gerne modtage forslag til moduler eller instruktører til kommende LUA. Så har du idéer så send den afsted med det samme på landsdel1@fdf.dk