Lederuddannelse skal være overskuelig og interessant

Derfor har landsdelen i samarbejde med FDF Aalborg 8 Nr. Tranders udviklet LUA, der er en kursusaften. LUA holdes på skiftende hverdagsaftener, og her kan ledere og bestyrelsesmedlemmer mødes for at lære nyt.

På hvert LUA tilbydes der ca. 4 forskellige moduler, og vi prøver at variere og nytænke udbuddet fra gang til gang. LUA afvikles i tidsrummet 18.00 - 21.30. Vi begynder med aftensmad, og derefter afholdes der kursusmoduler med indlagt kaffepausen og fælles afslutning med andagt.

På 2,5 time får du masser af ny inspiration til FDF-arbejdeti kredsen, samtidig med at der er plads tl hygge og sparring med andre deltagere.

Du finder indbydelsen til det den næste LUa til højre herfor.

Udvalget vil altid gerne modtage forslag til moduler eller instruktører til kommende LUA.