Landsdelmøde 2021

Indkaldelse til FDF Landsdel 1’s landsdelmøde 2021

Hermed indkaldelse alle kredse i FDF Landsdel 1 til Landsdelsmøde mandag den 1. marts 2021 kl. 19.

Da vi ikke kan være sikre på at kunne mødes fysisk, vil mødet i år blive afholdt digitalt, og alle tilmeldte vil modtage et link til mødet samt yderligere informationer om selve møder på mail umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding skal ske via Flextilmeld senest den 26. februar.

Landsdelsmødets dagsorden, kandidatliste til valg af landsdelsledelse og mødebilag udsendes senest den 1. februar.

Emner til dagsordenen

Alle kredse har mulighed for at få taget emner op på landsdelsmødet.

Ønskes der optaget konkrete emner på dagsordenen, udover de i vedtægten fastsatte punkter, skal det indsendes til Landsdelsledelsen senest den 25. januar på lise.aslak@fdf.dk.

Valg til landsdelsledelsen

På mødet skal der også vælges en ny landsdelsledelse. Vi står i år i den situation, at der ikke er nogen fra den siddende landsdelsledelse, der genopstiller. Det betyder, at der i år skal vælges minimum 3 personer til den kommende landsdelsledelse. Det er landsdelsmødet, der bestemmer det endelige medlemsantal.

Vi har derfor brug for jeres hjælp til at finde de FDFere, som har lysten til fremadrettet at arbejde i landsdelens ledelsen. I kan herunder læse lidt om landsdelsledelsens formalia, og hvilke krav der er for at kunne stille op, og hvornår kandidaturerne senest skal indsendes.

Landsdelsledelsen skal bestå af 3-5 medlemmer, og følgende kan i henhold til FDFs vedtægter §10 stk 1 kan opstille og vælges til landsdelsledelsen:

Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til landsdelsledelsen. (…) Kandidater skal være fyldt 15 år for at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen.

FDF’ere som ønsker at opstille som kandidat til landsdelsledelsen skal senest den 25. Januar indsende deres kandidatur til landsdelsledelsen på lise.aslak@fdf.dk.

Kandidaturet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Navn og alder
  • hvor og hvornår kandidaterne er eller har været tilknyttet FDF.

Begrundelse for kandidatur og billede må gerne medsendes til brug for udarbejdelse af kandidatliste.

Landsdelsledelsen vil efter fristen gennemgå de fremsendte kandidaturer for at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne.

Har du spørgsmål vedr. arbejdet i landsdelsledelsen skal du være mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til landsdelsledelsen på lise.aslak@fdf.dk eller på 21 64 94 12.

Tilmeldning

Tilmelding skal ske senest den 26. februar via Flextilmeld.