Corona situationen:

Vi håber at I alle er ved godt mod og har savnet at komme til FDF, det har lederne nemlig. I forbindelse med åbningen af samfundet og herunder foreningslivet har kredsens ledere og bestyrelse besluttet, at vi afholder de 2 sidste møder i denne sæson næsten som planlagt. Dette er på baggrund af af forsamlingsforbudet nu er hævet til 50 personer.

Inden vi mødes igen er det vigtigt, at I forklare jeres børn, at de skal huske at holde afstand, vaske hænder og nyse i ærme osv. Ligeledes hvis I har tegn på sygdom så bliv hjemme. Lederne vil sørge for, at der er håndsprit til møderne, samt afvikle aktiviteterne udendørs hvor der er masser af plads og mulighed for at holde god afstand.

Vandkamps møde d. 10/6 for de små:
Vi holder vandkampsmøde og mødes kl 1730 udenfor kirken, hvor vi går over i fælledparken. Husk at medbringe enten regntøj og gummistøvler, eller badetøj og håndklæde alt efter vejret, samt vandpistol (vi har så man kan låne). Spørgsmål rettes til Anna 60 60 71 48.

Sæsonafslutning d. 17/6 for forældre:
Vi holder sæsonafslutning i fælledparken for forældre og børn. Vi mødes ved kirken og går samlet over i fælledparken. Der vil blive serveret grillpølser og noget tilbehør samt drikkelse. Medbring et tæppe til at sidde på og tøj efter vejret.
Tilmelding skal ske til René på 22620149.

Husk at melde afbud til møder:
Såfremt I ikke deltager i mødet skal I huske at melde det til en af lederne for jeres klasse eller den leder der står for arrangementet, denne vil være angivet i kalenderen på hjemmesiden.

Arbejdsdag på vores hytte Brinken d. 5 sep kl. 10:00-16:00
Vi holder arbejdsdag på vores hytte Brinken, hvor børn og forældre kan komme og hjælpe med at få gjort noget ved vores hytte. Der vil være forskellige opgaver med at male, gøre hovedrent og ordne udendørs arealer. Kredsen servere noget lækkert til frokost. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig dag. Tilmelding til René 22620149

Kontingentopkrævning:
Grundet de mange aflyste møder i forårs-sæson har kredsens bestyrelse besluttet at nedsætte kontingentet med 100,- pr. medlem. Eftersom der er mange der allerede har betalt for forårs-sæsonen, bliver rabatten modregnet i kontingent opkrævningen for efteråret.