Opdateret 26. oktober 2020

Covid19 igen på fremmarch i Danmark, og der er i fredags blevet indført et skærpet forsamlingsforbud på 10 personer.FDF er blevet prioriteret af regeringen, da vi er vigtige for børnenes trivsel. Det betyder, at vi er undtaget det generelle forsamlingsforbud, og at vi derfor fortsat må mødes i grupper af 50.

En væsentlig ændring fra tidligere er dog, at vi maksimalt må være 50 på samme matrikel, og derfor ikke kan samle flere hold på én gang rundt om Brønshøj Sognehus. Herunder har vi opremset de nye restriktioner, samt de forholdsregler vi arbejder efter, for fortsat at kunne tilbyde et sikkert og trygt miljø at lave FDF i. Vi håber I alle vil give jer tid til at orientere jer i punkterne.

Holdene skal mødes nye steder: følg med på holdenes Facebookside

Hvor vi tidligere har kunne mødes flere hold ved Sognehuset og herefter fordele os i mindre grupper, vil vi nu - ligesom før sommerferien - skulle mødes rundt omkring i Brønshøj. Jeres børns ledere vil kommunikere de konkrete mødesteder ud på holdets individuelle Facebookside. Er I ikke medlemmer af Facebook gruppen der er tilknyttet dit barns hold, kan I skrive en besked til siden her, så skal vi sørge for at få det ordnet.

Hurtig aflevering og afhentning ved BSH

Da vi som nævnt ovenfor maksimalt må være 50 personer samlet på et sted, henstiller vi til at forældre, der afleverer og henter børn, ikke tager ophold på matriklen, da vi dermed hurtigt overstiger det tilladte antal på 50. Vi håber derfor I vil bringe og hente så præcist som muligt.

Ingen weekendture med overnatning

Det skærpede forsamlingsforbud betyder desværre, at vi ikke længere må lave aktiviteter der indebærer overnatning. I skrivende stund er de hold, der har planlagt hytteture i dette halvår, i gang med at finde ud af, hvad de gør i stedet. Nogle hold vil tilbyde en lørdag med FDF, mens andre samler sammen til at lave en større og vildere weekend efter nytår, hvis situationen tillader det. De enkelte hold vil melde dette ud på deres Facebooksider, når de har klarhed over, hvad der giver mest mening for holdet og dets ledere.

Brug af mundbind inde i Brønshøj Sognehus

Da Brønshøj Sognehus anses som et offentligt rum, vil der fra torsdag den 29. oktober blive indført krav om mundbind ved ophold i lokalerne tilknyttet BSH. Da vi som udgangspunkt afholder udendørs møder, vil det ikke have den store betydning for børnemøderne. Ydermere er børn under 12 år ikke omfattet dette påbud. Skulle nogle af de ældre hold afholde møder, hvor der vil blive benyttet lokaler eller andre lokationer, hvor mundbind er påbudt, vil dette blive kommunikeret ud på holdets Facebookside inden mødet.

Udover ovenstående arbejder vi fortsat videre med de hidtil gældende retningslinjer:

  • Børnemøder afholdes for så vidt muligt udendørs
  • Børnemøderne afholdes for så vidt muligt uden at blande de enkelte børnehold på tværs - og vi mødes aldrig i større grupper end det anbefalede forsamlingstal.
  • Aktiviteter foregår med god afstand mellem hvert barn og leder
  • Vi holder god håndhygiejne ved afspritning af hænder før, under og efter mødet, og ved skiftende aktiviteter
  • For at vi ikke forsamler os i for store mængder vil alle børnehold have deres eget mødested. Hvor holdene mødes vil fremgå af de enkelte holds facebooksider
  • Forældre må som udgangspunkt ikke gå indenfor i Brønshøj Sognehus, medmindre andet er aftalt med barnets ledere. Ved indgang skal der påføres mundbind
  • Hvis man føler sig det mindste syg eller har sygdom i den nærmeste familie, skal man blive hjemme
  • Skulle dit barn være blevet smittet med Corona og har han/hun været til FDF, er det vigtigt vi får denne information hurtigst muligt. Du bedes derfor kontakte dit barns ledere eller skrive til kredsledelsen på kredsledelse@k25.dk Vi vil herefter sørge for at børn og ledere der har været i nærheden af dit barn bliver informeret omkring mulig smitte - For en god orden skyld skal vi påpege, at vi ikke sætter navn på det smittede barn, hvis tilfældet skulle være ude.

Vi ønsker også at benytte lejligheden til at rose vores leder- og seniorflok, der uge efter uge, restriktion efter restriktion, går til opgaven med krum hals. Det er ikke nemt at lave FDF i en tid, hvor intet er som det plejer, og vi ved at det kan skabe frustration ved ikke at kunne tilbyde jeres børn lige netop DÉT FDF, som de helst vil. Det skal dog ikke herske tvivl om, at de gør alt for at give jeres børn et sjovt og udfordrende afbræk i hverdagen. Husk derfor at sende jeres børns ledere et ekstra smil, hvis I møder dem på gaden, og hav tålmodighed, hvis der kommer ændringer i den ugentlige rutine – det vil de blive glade for.

Har du spørgsmål omkring Covid19 og FDF er du altid velkommen til at kontakte kredsledelsen på kredsledelse@k25.dk og ellers kan der læses mere på følgende link:

https://fdf.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus/

Med venlig hilsen Kredsledelsen i FDF K25 Brønshøj