Opdateret 14. juni 2021

Vi vil bede jer alle om at læse denne grundigt igennem 👀

Retningslinjer for foreningsliv

Myndighederne har prioriteret at genåbne det udendørs foreningsliv, fordi det er vigtigt for børn og unge at kunne mødes i fællesskaber som FDF. Som forening er vi herved blevet vist en tillid til, at vi kan forvalte ansvaret for at skabe gode FDF-aktiviteter på en sikker og ansvarlig måde - præcis som vi også har gjort det tidligere. FDF er en forening, og vi er - som følge af vores medlemskab i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) - en del af et sektorpartnerskab under Kulturministeriet. Derfor skal vi følge de retningslinjer, der defineres af Kulturministeriet, mens eksempelvis skolerne skal følge retningslinjer, der defineres af Børne- og Undervisningsministeriet. Der vil derfor gælde andre regler til FDF, end I vil opdage i skolerne.

Vi holder så vidt det er muligt møde udendørs

Til FDF må vi nu igen være inde, men da der er krav om et vidst areal per deltager, vil de fleste møder blive afholdt udendørs, hvorfor vi vil bede jer om altid at have tøj på, der passer til vejret.

Afstand og håndsprit

Som udgangspunkt holder vi to meters afstand til hinanden til FDF-møder, dog er det fortsat muligt for os at lave aktiviteter med fysisk kontakt under 2 meter, og i disse tilfælde vil vi have ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger om hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Vi skal derfor bede alle om at spritte hænder hyppigt. Vi har selvfølgelig håndsprit til rådighed på alle hold.

Intet krav om mundbind og test

Der er på nuværende tidspunkt intet krav om brug af mundbind eller negativ Coronatest for at deltage i FDF-arrangementer.

Bliv hjemme ved sygdom og sygdomstegn

Vi skal fortsat bede jer om at blive hjemme fra FDF, hvis I oplever symptomer på sygdom. Såfremt et barn skulle opleve symptomer under et FDF-møde, vil vi kontakte forældrene telefonisk og bede afhente hurtigst muligt og herefter sørge for at informere eventuelt berørte børn og voksne, hvis der tale om Corona.

Har du spørgsmål omkring Covid19 og FDF er du altid velkommen til at kontakte kredsledelsen på kredsledelse@k25.dk og ellers kan der læses mere på følgende link:

https://fdf.dk/nyheder/orientering-vedroerende-coronavirus/

Med venlig hilsen Kredsledelsen i FDF K25 Brønshøj