Indmeldelse i FDF Glyngøre foregår via lederne... de har indmeldelses skema. det kan også findes HER

Når man er indmeldt så er man medlem indtil dette skriftligt meddeles til enten barnets leder eller Frits

så længe man er registreret medlem kommer der nemlig kontingent opkrævning 2 gange om året.

Kontingent er 325,- ½ årligt