1. Som FDF leder/ instruktør/ tante eller onkel (kaldet ledere) er man et forbillede for børnene, både i og udenfor FDF. Derfor skal man altid kunne stå inde for sine handlinger.
2. Her i kredsen taler vi ordentligt til hinanden. Husk at lederne er rolle modeller for et sobert sprog, der hverken virker stødende, nedsættende eller krænkende.
3. Så vidt det er muligt, skal alle klasser altid besættes med ledere af begge køn. 4. Der skal så vidt muligt være mindst to ledere med på ture og weekends, hvor der er børn under 18 år tilstede. Det tilstræbes, at det er ledere af begge køn heraf mindst en over 18 år. Hvis man er ene skal forældrene informeres herom.
5. Som udgangspunkt sover drenge for sig, piger for sig og lederne for sig. Der kan afviges fra reglen f.eks. ved overnatning i bivuak, lavu, på Berta eller hvis der kun er én sovesal.
6. Vi har respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og brusebad. Drenge og piger går altid i brusebad hver for sig. Ved badesituationer skal der altid være flere ledere tilstede.
7. Der skal være to ledere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt, fx ved eftersyn for skovflåt.
8. Vi respekterer børnenes behov for fysisk kontakt, men også deres grænser. Vi skal også være opmærksomme på børnenes omgang med hinanden. Det kan nemt danne klike og ødelægge en tur for alle.
9. Der ryges ikke til møder i FDF, heller ikke e-cigaretter. På ture og lejre ryges det ikke i børnenes nærvær.
10. Der er INGEN leder, der møder beruset op til noget arrangement i FDF. Til offentlige arrangementer er det tilladt at nyde alkohol, så længe man IKKE har lederansvar for FDFere og at man IKKE bærer FDF skjorte/Bertatrøje. Det er derimod IKKE tilladt at nyde alkohol så længe man deltager i et lukket FDF arrangement, såsom sommerlejr, weekendture.
11. Lederne er fælles ansvarlig for, at reglerne bliver overholdt. Hvis en leder overtræder reglerne, er det kredslederens opgave at tage en snak med vedkommende.
12. Lederne har pligt til at informere kredslederen eller formanden, hvis der foregår noget imellem børn, børn og ledere, som kredsen ikke kan stå inde for. 13. Kredslederen har pligt til at reagere på rygter og henvendelser fra sine ledere om brud på samværsregler.
14. Som udgangspunkt ”ansætter” vi kun ledere, som vi selv har headhuntet. Ved ansættelse af nye ledere, som selv har henvendt sig, er det ok at indhente oplysninger på den pågældende internt i FDF.
15. Forældrene skal opfordres til at deltage i og interessere sig for børnenes fritidsinteresser. De kender nemlig børnene bedre, end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis Barnet mistrives og ændre adfærd.
16. Nye/alle ledere/med børnekontakt over 18 år skal udfylde en børneattest i forhold til gældende regler.
17. I øvrigt er vi selvfølgelig dækket af dansk lovgivning.