Familiearbejdet i FDF er stadig i vækst, og derfor var det et enigt landsmøde, som vedtog at forlænge forsøgsordningen med kontingentfritagelse for børn op til og med 4 år.

Retningslinierne er således stadig følgende:

Børn 0-4 år

Indmeldes i medlemssystemet Carla og betaler mindst 75 kr. i kontingent til kredsen. Kredsen er fritaget for at betale kontingent til landsforbundet for børn 0-4 år jævnfør landsmødevedtagelsen om kontingentfritagelse fra 2014.

Børn 5 år og opefter

Indmeldes i Carla på almindelige medlemsbetingelser og opkræves det af kredsens lokalt fastsatte kontingent.

Forældre deltager i familieaktiviteten uden medlemskab af FDF, og oprettes i Carla som barnets kontaktperson eller som eksterne personer. Kredse kan opkræve en deltager- eller forbrugsbetaling fra forældrene for deltagelse i aktiviteten. Ønsker forældrene at blive meldt ind, sker det på almindelige medlemsbetingelser for voksne medlemmer.