Kreds

Fastelavn

27. februar 2022 kl. 10:30 - kl 12:00
Stationsvej 22, 5464 Brenderup, Danmark

Alle erinviteret til fastelavn med FDF Brenderup-Harndrup, Brenderup Brugs ogBrenderup Bageri.

Derer præmie for bedste udklædning, så vi opfordrer børn som voksne til at kiggehjemme i udklædningskassen.