Kreds

Lucia i Fjelsted kirke

11. december 2022 kl. 16:00 - kl 17:00
Det er blevet jul og hvilket betyder, atdet er er blevet Luciatid. I år byder vi velkommen til både piger ogdrenge som har lyst til at gå Lucia.