Tumlinge

BØF for puslinge og tumlinge

30. oktober 2021 kl. 09:00 - kl 16:00
Børnefestival på Hardsyssel Efterskole sammen med FDFere fra hele landsdel 3. Vores familie FDFere fra 0.- og 1. klasse deltager også. Indbydelse følger.