Vi vil gerne bidrage til at kontakten til FDF bibeholdes under aflysningen af vores fysiske møder i FDF Huset og vi sætter derfor nu aktiviteter i gang, der kan laves derhjemme og giver dig et mærke til skjorten.

For at vi allerede nu ved hvor mange mærker vi skal bestille hjem, skal I hvis I ønsker at deltage i vores FDF leg, gå ind på Nemtilmeld under Tilmeling til Sammen hver for sig og tilmelde jer senest torsdag d. 26. marts kl. 18.00.


Derefter går I bare i gang:

  • Puslinge og tumlinge skal lave min 8 opgaver
  • Pilte skal lave min 12 opgaver
  • Væbner skal lave min 16 opgaver
  • Seniorvæbner, Senior, Senior+ og ledere skal lave min 20 opgaver

Der vil ikke være nogen kontrol, men en selvjustits og en forhåbning om at I forældre vil støtte op om, at de har gjort tingene hvis de skriver dem på.

På enkelte af opgaverne opfordres der til, at dele et billede, men det er ikke et krav for at gennemføre, men bare for at vi kan følge lidt med :)

Når opgaverne er klaret går I ind på det udsendte link og udfylder formularen og skriver ud for de enkelte opgaver om de er løst eller ej, samt svaret hvis det kræves. Du skal senest d. 13. april tilmelde dig, så du kan få mærket når vi ses igen.

Vi ved at I forældre har meget at forholde jer til med arbejde, hjemmeskoling og uvante rammer, så vi ønsker ikke at lægge ekstra opgaver på jer, men skal være en hyggelig reminder om FDF. Vi har prioriteret at det er opgaver, som de så vidt muligt at løse selv.

Så kan I f.eks. sætte dem i gang med tingene den aften, hvor de normalt har mødeaften og opfordre til at mødes online med deres FDF venner imens på f.eks. Google Meet som de fleste har adgang til gennem skolen.

Har I spørgsmål skal I være velkommen til at kontakte Helle Tindahl på 22269766.

Håber I får god fornøjelse med opgaverne derhjemme og så glæder vi os til at vi igen kan mødes til de ugentlige møder.

Hilsen FDF Aars

Yderligere information

Hent PDFen med yderligere information her:

Download PDF