Kære forældre og medlemmer i FDF Aars


Vi er rigtig glade for at se jeres glade børn efter en lang sommerferie. Det virker som om, at denne ferie var

ekstra lang og vi kan mærke at børnene trives godt i aktiviteter i det fri.

I FDF Aars passer vi på hinanden og derfor følger vi myndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

FDF AARS: Derfor vælger FDF Aars for nuværende at:

  • Udskyde alle overnatninger frem til nytår

  • Lejre erstattes af dags arrangementer

Dermed er FDF Aars’ ugentlige fritidsaktiviteter og IKKE lukket ned og vi afholder fortsat de ugentlige møder i klasserne med stor fokus på:

  • De ugentlige møder afholdes så vidt muligt udendørs.

  • Vi spritter hænder af før, under og efter mødet.

  • Rengøring i FDFhuset er forøget betragteligt, med særlig fokus på toiletter, håndtag og køkkenet.

  • Anvende Smittestop-appen.

SMITTESTOP-APP: I FDF vil vi gerne gøre opmærksom på at anvende smittestop-appen. Og vi anbefaler både ledere og børn at anvende appen, hvis man ejer en smart phone.

Vi ses i Aars FDF

Kredsledelsen og bestyrelsen i Aars FDF

YDERLIGERE: Vi henviser desuden til at orientere sig om myndighedernes anbefalinger på:

http://coronasmitte.dk - Her samles De danske myndigheder alle informationer om coronavirus/COVID-19.
https://duf.dk/nyhed/corona-besked-til-foraeldre-skaber-stor-forvirring/ - Anbefalinger til foreninger.

Brevet fra Børne og Undervisningsministeriet
Brevet har foranlediget de seneste bekymringer om
Vi skriver til dig og alle andre skoleledere og institutionsledere, fordi vi står i en alvorlig situation, hvor alt for mange igen smittes med COVID19. Der er brug for en hurtig, aktiv indsats for at sikre, at vi kan holde skolerne åbne. I foråret fik vi ved fælles hjælp bragt smittetallet ned. Det kan vi gøre igen.

Vi håber derfor, at du vil videresende eller dele det vedlagte brev til alle forældre, såfremt I har forældrenes kontaktoplysninger.

To budskaber er meget centrale at få ud til alle børn, unge og forældre:

- Alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Der bør således ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester og fælles morgenmad. Derudover anbefales det også at aflyse lejrskoler og studieture, da det i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Tiltagene er foreløbig gældende til den 4. oktober 2020. - Brug smittestop-app’en, som man kan downloade på smittestop.dk