Kreds

Orkesterprøve

10. november 2021 kl. 19:00 - kl 22:00
Sankt Johannes kirke sognegård